Lukk meny
Våre tjenester Kontakt

Tjenester

Facility Management

Akasia FM har gjennom sine nærmere 130 medarbeidere et komplett fagmiljø innenfor eiendomsforvaltning, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, renhold, service og drift samt de viktigste bygg- og anleggsfagene. Gjennom våre fagavdelinger kan vi tilby et stort spekter av enkelttjenester og komplette løsninger alt etter hvilke behov den enkelte kunde har.

Innenfor prosjektledelse og prosjektgjennomføring kan Akasia FM bidra i alle prosjektets faser, fra idéstadiet til overlevert prosjekt.

 

Ta kontakt med oss for en skreddersydd løsning tilpasset deres behov.

 

Rehabilitering og restaurering

Gjennom mange års erfaring med restaurering av våre egne kirker og i samarbeidsprosjekter med blant andre riksantikvaren, har Akasia bygget opp en unik kompetanse når det gjelder restaureringsarbeider.

 

Våre håndverkere og fagledere har inngående kunnskap i de gamle håndverksmetodene og valg av riktige materialer. De har også et bredt nettverk av andre håndverkere og fagmiljø med tilsvarende kompetanse andre steder i landet og i norden.

 

Restaurering av Mariakirken i Bergen er et prestisjeprosjekt som vekker stor oppmerksomhet også utenfor byens grenser

Referanseprosjekter

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler