Lukk meny
Våre tjenester Kontakt

Tjenester

Tømrer og snekker

Til informasjon: På grunn av at vi flytter til nye lokaler, vil våre kontortelefoner være ute av drift store deler av flyttingen. Dersom din telefon da ikke blir besvart, send oss gjerne en epost:  fm@akasia.no

 

Vi er på plass i nye lokaler mandag 26 juni kl 09:00.

 

Restaurering og rehabilitering av eldre bygg krever fagfolk med spesielle evner og lang erfaring. Slike medarbeidere har vi i Akasia. Enheten arbeider tett med by- og riksantikvar i flere viktige restaurerings- og rehabiliteringsprosjekt. Det største prosjektet hittil har vært restaureringen av Mariakirken som ble avsluttet sommeren 2015.

 

En annen spesialitet er istandsetting av leiligheter. Gjennom avtale med Bergen kommune har enheten opparbeidet seg mye kompetanse på rehabilitering og oppussing av leiligheter. Raskt og effektivt gjennomføres små og store leilighetsprosjekt på kort tid til konkurransedyktige priser og med riktige kvaliteter.

 

I tillegg til restaurerings og rehabiliteringsoppdrag utfører også enheten tømrerarbeid i de fleste kategorier, også nybygg. Her må Ramstad barnehage nevnes spesielt. Et flott og relativt spesielt bygg med teknisk kompliserte løsninger.

 

Kundene våre spenner fra Bergen kirkelige fellesråd, og andre fellesråd, via fortidsminneforeningen til store og små oppdrag for borettslag, samt privatpersoner.

 

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler